Copyright

Str. Giacomo Puccini, nr 8A, etaj 2
RO-020191 Bucuresti
Romania

 

Tel: +40 (0)21/204 94 97
Fax: +40 (0)21/204 94 99
E-mail: office-ro-bu@hartmann.info

Reprezentanţi autorizaţi / consiliul de administraţie: 
Andreas Joehle (Preşedinte)
Dr. Raymund Heinen
Michel Kuehn
Stephan Schulz

Registrul comerţului:
HRB 661090 Judcătoria Ulm

Cod unic de înregistrare:
DE 145 566 683

 

Răspunderea pentru conţinuturi
Conţinuturile paginii firmei PAUL HARTMANN AG au fost elaborate cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, nu ne putem asuma răspunderea pentru corectitudinea, caracterul complet şi actualitatea conţinuturilor. În calitate de furnizor de servicii, firma PAUL HARTMANN AG este responsabilă conform paragr. 7 alin.1 TMG (Telemediengesetz - Legea germană privind serviciile posturilor de televiziune sau ale furnizorilor de servicii media) pentru conţinuturile de pe aceste pagini în baza legislaţiei generale.

Conform paragr. 8 până la 10 TMG, firma PAUL HARTMANN AG nu este însă obligată în calitate de furnizor de servicii să monitorizeze informaţiile străine transmise sau salvate sau să cerceteze circumstanţe care indică o activitate ilegală. Obligaţiile privind îndepărtarea sau restricţionarea utilizării de informaţii conform legislaţiei generale rămân neatinse de aceasta. O răspundere în acest sens este însă posibilă abia începând din momentul constatării unei încălcări concrete a legislaţiei. În cazul luării la cunoştinţă a unor încălcări corespunzătoare ale legislaţiei, vom îndepărta imediat aceste conţinuturi.

Dreptul de autor
Conţinuturile şi lucrările de pe aceste pagini, create de către administratorul paginilor, sunt supuse legii germane a dreptului de autor. Toate drepturile asupra textelor, imaginilor, fişierelor audio/video şi asupra tuturor celorlalte informaţii publicate sunt rezervate firmei PAUL HARTMANN AG. O reproducere, procesare, multiplicare, difuzare, precum şi salvare în sisteme de procesare a datelor a întregului conţinut sau a unor părţi ale acestuia, indiferent de tip, necesită acordul prealabil în scris al firmei PAUL HARTMANN AG.

Descărcări şi copii ale acestei pagini sunt permise numai pentru uzul privat, nu şi pentru cel comercial. În măsura în care conţinuturile de pe această pagină nu au fost create de către administrator, se respectă drepturile de autor ale terţilor. În special conţinuturile terţilor sunt marcate ca atare. Dacă observaţi totuşi o lezare a legii dreptului de autor, vă rugăm să ne atrageţi atenţia. În cazul luării la cunoştinţă a unor încălcări ale legislaţiei, vom îndepărta imediat conţinuturile respective.

Protecţia datelor
Utilizarea website-ului firmei PAUL HARTMANN AG este posibilă fără specificarea de date personale. În măsura în care pe paginile noastre se colectează date personale (de ex. numele, adresa sau adrese de e-mail), acest lucru are loc întotdeauna în mod voluntar şi cu indicarea scopului colectării de date. Aceste date nu sunt transmise către terţi fără acordul dumneavoastră explicit.

Vă atragem atenţia asupra faptului că transferul de date în internet poate prezenta lacune de securitate. O protecţie fără lacune a datelor împotriva accesului terţilor nu este posibilă.

Răspunderea pentru hyperlinkuri
Oferta firmei PAUL HARTMANN AG cuprinde linkuri către website-uri externe ale unor terţi, asupra căror conţinuturi HARTMANN nu are nicio influenţă. De aceea nu putem oferi nicio garanţie pentru aceste conţinuturi străine.

Pentru conţinuturile paginilor la care se face trimitere prin linkuri este responsabil întotdeauna respectivul furnizor sau administrator al paginilor. Paginile la care se face trimitere prin linkuri au fost verificate în privinţa unor posibile încălcări ale legislaţiei la momentul creării linkului. Conţinuturi ilegale nu au putut fi identificate la momentul creării linkului. O verificare permanentă a conţinutului paginilor la care se face trimitere prin linkuri nu este însă rezonabilă fără indicii concrete privind o încălcare a legislaţiei. În cazul luării la cunoştinţă a unor încălcări ale legislaţiei, vom îndepărta imediat linkurile respective.

Analiza web

Pe acest website se colectează şi se salvează date în scopuri de marketing şi optimizare cu ajutorul tehnologiilor firmei etracker GmbH. Pe baza acestor date se creează sub un pseudonim profiluri de utilizator. Pentru aceasta se utilizează aşa-numite cookies. Aceste cookies sunt mici fişiere text, care se salvează local în memoria temporară a browserului de internet utilizat de vizitatorul paginii. Cookie-urile permit o identificare a browserului de internet. Datele colectate cu tehnologiile etracker nu sunt utilizate pentru o identificare personală a utilizatorului acestui website fără acordul exprimat în mod explicit al persoanei în cauză şi nu sunt corelate cu date personale privind deţinătorul pseudonimului. Colectarea şi salvarea de date poate fi refuzată oricând cu efect în viitor.